Duyurular

...

Ç.Ü YADYO Hazırlık Programı Hakkında Genel Bilgi

 

2019 - 2020 AKADEMİK YILI Ç. Ü. YADYO İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ

2019-2020 akademik yılında Çukurova Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ve eğitim dili tamamen (%100) veya kısmen (%30) İngilizce olan bölümlerde okuyacak öğrenciler, bölümlerine başlamadan önce Ç. Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (YADYO) bir yıllık hazırlık programına devam ederler. Bu öğrencilerden,

A. Hazırlık Programından muaf olmak isteyenler için aşağıdaki koşullar geçerlidir.

 1. Hazırlık Programından muaf olmak isteyenlerin eğitim-öğretim yılı başındaki Yeterlik Sınavına girip başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlik Sınavına girebilmek için ise, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:30’da yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) almak gereklidir.

 

 2. Yeterlik Sınavı, 11 Eylül 2019Çarşamba günü iki oturum halinde yapılacaktır. I. Oturum, saat 09:30’da, ikinci oturum ise aynı gün saat 13:00’da başlayacaktır. Tüm öğrencilerin her iki oturuma girmesi gerekmektedir.

 3. Sınav salonları ve öğrenci listeleri hem YADYO web sayfasında, hem de YADYO binasındaki panolarda duyurulacaktır. Sınava girecek öğrencilerin sınavın başlamasından 30 dakika önce binada bulunmaları ve isimlerinin yazılı olduğu sınav salonuna gitmeleri gerekmektedir.

 4. Sınav başladıktan sonra gelen öğrenciler bir sonraki bölüme kadar sınava salonuna alınmazlar.

 5. Sınavlara girebilmek için öğrenci kayıt belgesi ile fotoğraflı ve onaylı resmi bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) gösterilmesi şarttır. Fotoğraflı Ziraat Bankası kartı öğrenci kimlik belgesi veya resmi kimlik belgesi yerine kullanılamaz.

 6. Öğrencilerin sınava gelirken kurşun kalem, silgi, kalem açacağı ve tükenmez kalem getirmeleri gereklidir.

 7. Yeterlik Sınavı veya Düzey Belirleme Sınavına herhangi bir sebeple giremeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

 8. YADYO İngilizce Yeterlik Sınavı soru örneklerine http://yadyo.cu.edu.tradresinden ulaşılabilir.

 9. Yeterlik Sınavında başarılı olup hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler 2019-2020 akademik yılında doğrudan yerleştirildikleri programda okumaya başlarlar.

 

B. Hazırlık Programında okuyacak olan öğrenciler için aşağıdaki koşullar geçerlidir.

 1. Hazırlık Programında okuyacak olan öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavına girmeleri şarttır.

 2. Düzey Belirleme Sınavı, 9 Eylül 2019Pazartesi günü saat 09:30’da yapılacaktır.

 3. Sınav salonları ve öğrenci listeleri hem YADYO web sayfasında, hem de YADYO binasındaki panolarda duyurulacaktır. Sınava girecek öğrencilerin sınavın başlamasından 30 dakika önce binada bulunmaları ve isimlerinin yazılı olduğu sınav salonuna gitmeleri gerekmektedir.

 4. Sınava girebilmek için öğrenci kayıt belgesi ile fotoğraflı ve onaylı resmi bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) gösterilmesi şarttır. Fotoğraflı Ziraat Bankası kartı öğrenci kimlik belgesi veya resmi kimlik belgesi yerine kullanılamaz.

5. Düzey Belirleme Sınavına herhangi bir sebeple giremeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

6. Öğrenciler Düzey Belirleme Sınavında almış oldukları nota göre Program 1, Program 2 veya Program 3’e yerleştirilirler.

 7. Ç.Ü. YADYO Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesine göre, Program 3 (Düzey 3) öğrencilerinden gerekli koşulu sağlayanlar I. Dönem sonunda yapılacak olan Yeterlik Sınavına girebilirler. Ancak, Program 1 ve Program 2 öğrencilerinin bu sınava girme hakkı yoktur. Bu sebeple, Düzey Belirleme Sınavına girip bildiğiniz tüm soruları cevaplamanız ve seviyenize en uygun yere yerleştirilmeniz yararınıza olacaktır.

 8. 2019-2020 akademik yılı İngilizce Hazırlık Programı 23 Eylül 2019 Pazartesi günü, I. Öğretim öğrencileri için saat 09:00’da, II. Öğretim öğrencileri için saat 16:00’da başlayacaktır. Dersler ilk günden itibaren başlayacak olup devamsızlık kaydı tutulacaktır. Ç.Ü. YADYO Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesine göre, yabancı dil hazırlık programında derslere her bir yarıyılda toplam ders saatinin en az %85’i oranında devam etmek zorunludur. Her bir yarıyılda derslerin toplam ders saatinin en fazla %15’ine devam etmeyen öğrenci yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız sayılır. Bu sebeple, hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin 23 Eylül 2019 Pazartesi günü zamanında derse gelmesi ZORUNLU ve ÖNEMLİDİR.