Duyurular

...

ÖNEMLİ: YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI HAKKINDA

 

YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Ç.Ü.’de eğitim dili tamamen (%100) veya kısmen (%30) İngilizce olan bir lisans programına yatay geçiş yapan öğrenciler için 25 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi İngilizce yeterlik sınavı yapılacaktır. Sınav içeriği ile ilgili detaylı bilgi ile sınavın erişime açık olduğu zaman aralığı hakkında detaylı bilgi aşağıdadır. Lütfen dikkatle okuyunuz.

İngilizce Yeterlik Sınavı üç bölümden oluşacak olup bölümler aşağıdaki sırayla yapılacaktır.

A.    Dinlediğini Anlama (Listening Comprehension)

B.    Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension)

C.    Yazma (Writing)

 

A. Dinlediğini Anlama (Listening Comprehension) Bölümü çoktan seçmeli türde ve farklı uzunluklarda dinleme metinleri (kayıtları) içeren dört kısımdan oluşmakta ve toplam 20 soru bulunmaktadır. Bir dinleme metnini izleyen birden altıya kadar soru bulunabilir. Bu bölümün toplam süresi, kayıtların dinlenme süresi dahil, 35 dakikadır. Tüm soruları dinleyebilmek ve cevaplandırabilmek için bir soru üzerinde çok fazla oyalanmamanız sınav süresini makul kullanmak açısından yararınıza olacaktır.

Yeterlik Sınavının Dinlediğini Anlama Bölümü, 25 Eylül 2020 Cuma günü, 10:00- 11:00 saatleri arasında öğrencilerin erişimine açık olacaktır. Bu zaman aralığı dışında sınava erişim veya cevaplandırmaya devam etmek mümkün değildir.

 

B.    Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension) Bölümü, farklı uzunluklarda metinlerden oluşan iki kısımdan oluşmakta ve toplam 20 soru bulunmaktadır. Bir okuma metnini izleyen birden beşe kadar soru bulunabilir. Bu bölümün toplam süresi 45 dakikadır. Tüm soruları okuyup cevaplandırabilmek için bir soru üzerinde çok fazla oyalanmamanız sınav süresini makul kullanmak açısından yararınıza olacaktır.

Yeterlik Sınavının Okuduğunu Anlama Bölümü, 25 Eylül 2020 Cuma günü, 11:30- 12:45 saatleri arasında öğrencilerin erişimine açık olacaktır. Bu zaman aralığı dışında sınava erişim veya cevaplandırmaya devam etmek mümkün değildir.

 

C.    Yazma (Writing) Bölümü, iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, diyalog tamamlama tipinde çoktan seçmeli 5 soru yer almaktadır. İkinci kısımda, verilen bir konuya ilişkin en az 250 kelimelik İngilizce bir metin yazılması istenmektedir. Yazma (Writing) Bölümüne ait toplam süre 60 dakikadır.

UYARI: Metin yazma bölümünde, sorulan soruya başka kaynaklardan alıntılanmış cevaplar veya cümleler değil, kendi cevabınızı kendi cümlelerinizle özgün bir metin halinde yazmanız beklenmektedir. Yazılan metinler intihal tespit programları tarafından taranıp kontrol edilecektir. İntihal tespit edilen yazılar 0 (sıfır) puan alır.

Yeterlik Sınavının Yazma (Writing) Bölümü 25 Eylül 2020 Cuma günü, 14:00-15:30 saatleri arasında öğrencilerin erişimine açık olacaktır. Bu zaman aralığı dışında sınava erişim veya cevaplandırmaya devam etmek mümkün değildir.