Duyurular

...

YADYO ÇEVRİMİÇİ DÜZEY BELİRLEME ve İNGİLİZCE YETERLİK SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

ÇEVRİMİÇİ DÜZEY BELİRLEME ve İNGİLİZCE YETERLİK SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ

1.     Düzey Belirleme Sınavı (Placement Examination):

 

·       Düzey Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli türde 80 sorudan oluşacak ve sınavı cevaplandırmak için 90 dakika süreniz olacaktır.

 

·     21 Eylül 2020, Pazartesi, Saat: 10:00-12:00 arası sınav öğrencilerin erişimine açık olacaktır. Bu zaman aralığı dışında sınava erişim veya cevaplandırmaya devam etmek mümkün değildir.

 

2.     İngilizce Yeterlik Sınavı (English Proficiency Examination):

 

·     Yeterlik Sınavına girebilmek için 21 Eylül 2020 Pazartesi günü çevrimiçi yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan almak gereklidir.

 

·     İngilizce Yeterlik Sınavı üç bölümden oluşacak olup bölümler aşağıdaki sırayla yapılacaktır.

A.    Dinlediğini Anlama (Listening Comprehension)

B.    Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension)

C.    Yazma (Writing)

 

A.    Dinlediğini Anlama (Listening Comprehension) Bölümü çoktan seçmeli türde ve farklı uzunluklarda dinleme metinleri (kayıtları) içeren dört kısımdan oluşmakta ve toplam 20 soru bulunmaktadır. Bir dinleme metnini izleyen birden altıya kadar soru bulunabilir. Bu bölümün toplam süresi, kayıtların dinlenme süresi dahil, 35 dakikadır. Tüm soruları dinleyebilmek ve cevaplandırabilmek için bir soru üzerinde çok fazla oyalanmamanız sınav süresini makul kullanmak açısından yararınıza olacaktır.

 

Yeterlik Sınavının Dinlediğini Anlama Bölümü, 23 Eylül 2020 Çarşamba günü, 10:00- 11:00 saatleri arasında öğrencilerin erişimine açık olacaktır. Bu zaman aralığı dışında sınava erişim veya cevaplandırmaya devam etmek mümkün değildir.

 

B.    Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension) Bölümü farklı uzunluklarda metinlerden oluşan iki kısımdan oluşmakta ve toplam 20 soru bulunmaktadır. Bir okuma metnini izleyen birden beşe kadar soru bulunabilir. Bu bölümün toplam süresi 45 dakikadır. Tüm soruları okuyup cevaplandırabilmek için bir soru üzerinde çok fazla oyalanmamanız sınav süresini makul kullanmak açısından yararınıza olacaktır.

 

Yeterlik Sınavının Okuduğunu Anlama Bölümü, 23 Eylül 2020 Çarşamba günü, 11:30- 12:45 saatleri arasında öğrencilerin erişimine açık olacaktır. Bu zaman aralığı dışında sınava erişim veya cevaplandırmaya devam etmek mümkün değildir.

 

C.    Yazma (Writing) Bölümü, iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, diyalog tamamlama tipinde çoktan seçmeli 5 soru yer almaktadır. İkinci kısımda, verilen bir konuya ilişkin en az 250 kelimelik İngilizce bir metin yazılması istenmektedir. Yazma (Writing) Bölümüne ait toplam süre 60 dakikadır.

UYARI: Metin yazma bölümünde, sorulan soruya başka kaynaklardan alıntılanmış cevaplar veya cümleler değil, kendi cevabınızı kendi cümlelerinizle özgün bir metin halinde yazmanız beklenmektedir. Yazılan metinler intihal tespit programları tarafından taranıp kontrol edilecektir. İntihal tespit edilen yazılar 0 (sıfır) puan alır.

 

Yeterlik Sınavının Yazma (Writing) Bölümü 23 Eylül 2020 Çarşamba günü, 14:00-15:30 saatleri arasında öğrencilerin erişimine açık olacaktır. Bu zaman aralığı dışında sınava erişim veya cevaplandırmaya devam etmek mümkün değildir.