Duyurular

...

Ç. Ü. YADYO İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİ


Ç. Ü. YADYO İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİ

 • Ç. Ü. YADYO İngilizce Yeterlik Sınavı iki oturum halinde uygulanır. Öğrencilerin her iki oturuma girmesi zorunludur. İki oturumun toplamı 100 puandır. I. ve II. Oturumun başlama saatleri aşağıdaki gibidir:

  I.Oturum:    09:30

  II. Oturum:  13:00


 • Yeterlik Sınav Salonları, YADYO internet sitesinde ve YADYO binasındaki öğrenci panolarında (sınavdan kısa bir süre önce) duyurulur. Sınava girecek öğrencilerin I. Oturum için 09:15’te, II. Oturum için 12:45’te sınava girecekleri salonda hazır bulunmaları şarttır.


 • I.Oturumda Dinlediğini Anlama (ListeningComprehension) ve Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension) bölümleri yer alır. Bu iki bölümün toplam puanı 60 olup, her bir bölümde 30 soru bulunur ve her soru bir puanlıktır. Bu oturumun süresi yaklaşık 100 dakikadır.
 • II.Oturum, Dinleme ve Not Tutmaya Dayalı Yazma (IntegratedWriting), Dilin Kullanımı (Language Use) ve Metin Yazma (Writing a Text) bölümlerinden oluşur. Bu üç bölümün toplam puanı 40 olup, ilk ikisi 10’ar puanlık, üçüncü bölüm 20 puanlıktır. Bu oturumun süresi yaklaşık 70 dakikadır.
 • Her iki oturumda da ilk bölümler dinlemeye dayalı olduğu için geç kalanlar bir sonraki bölüme kadar kesinlikle sınava alınamazlar.
 • Sınava girebilmek için öğrencilerin
  1. Ç.Ü. Öğrenci Kimliği

   (Yeni kayıt yaptırmış olup Ç.Ü. Öğrenci Kimliği olmayanların Öğrenci Kayıt Belgesi de sınavda öğrenci kimliği yerine kabul edilecektir.)

  2. Fotoğraflı ve onaylı resmi bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermeleri zorunludur.

   (Fotoğraflı Ziraat Bankası kartı yukarıda açıklanan kimlik belgelerinin yerine kullanılamaz.)


 • Öğrencilerin sınava gelirken kurşun kalem, silgi, kalem açacağı ve tükenmez kalem getirmeleri gereklidir.
 • Adaylar sınav süresince sınav gözetmenlerinin talimatlarına uymakla yükümlüdürler.
 • Sınav sonuçları bir hafta sonra açıklanacaktır.